Nyheter

  • Dugnad

    Dugnad i barnehagen 08.januar og 23.januar 2019.

    04.12.2018 11.11
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Velkommen til oss

Kyvikdalen Barnehage SA er en privat foreldredreven barnehage. Vi har to avdelinger for store barn. På Krepsene er det plass til 19 barn i alderen 2 - 6 år. På Kråkebollene er det plass til 19 barn i alderen 2 - 6 år. Vi har to småbarnsavdelinger fra alderen 0 - 3 år, med plass til 14 barn på hver avdeling.